FANDOM


  • Napravite naslovnu stranu svog bloga. To nije vaša saradnička strana, već ime vašeg bloga. Nije loše da vam ime bloga bude i vaše ime, ali to nije obavezno. Kakogod, nemojte birati opšte pojmove za imena vašeg bloga, pošto će to u budućnosti biti posebne strane.
  • Napravite svoj prvi članak. Potrebno je da ime vašeg članka bude jedinstveno. Za to je dobro da u imenu članka u jednoj rečenici opišete šta je tema vašeg članka. Ipak, najbolji način da napravite jedinstveno ime jeste da između zagrada unesete svoje ime. Na primer, ako želite da pišete o svemirskim brodovima, ime vašeg članka bi moglo biti "Svemirski brodovi (Ime Prezime)".
  • ... (Pravilnik nije još gotov. Ako imate ideju kako regulisati pravila blogovanja, upišite ovde, pa ćemo razgovarati o njima.)